Οι παρακάτω φοιτητές οφείλουν τη πρακτική εξέταση του εργαστηρίου Βιοχημείας ή τη κάρτα του εργαστηρίου. Όσων ο βαθμός είναι 5 και πάνω, θα αποσταλεί στη γραμματεία στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, εφόσον μέχρι τότε ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με το εργαστήριο.

Αρ. Μητρώου

 ΒΑΘΜΟΣ

3309

6,5

3310

5

3403

7

3441

2

3479

5

3504

5

3563

5,5

3581

1

3595

2

3618

8,5

3659

1

3669

5

3710

6,5

3717

7

3784

2

3836

2

3848

1