Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι οι εξετάσεις του μαθήματος Βιοχημεία-2, στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνουν όπως φαίνεται παρακάτω:

  1. Για τους φοιτητές μέχρι και το 12ο εξάμηνο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ένα θέμα ανάπτυξης, χωρίς χρήση βιβλίων και σημειώσεων. Διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες.
  2. Για τους φοιτητές από το 14ο εξάμηνο και πάνω μόνο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διάρκεια εξέτασης 1,5 ώρες.

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς-Σ. Σκανδάλης