ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα οδηγίες σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψ.Α., καθώς και ανακοίνωση σχετική με δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στον Εύδοξο.