ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧEIΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκου έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (www.chem.upatras.gr)

Από τη Γραμματεία