Koulouri Efstathia

Koulouri E.
Koulouri E.

EDIP

Tel: (+302610) 997289 (office) 997157 (lab)
e-mail:
Webpage: http://aphnrl.chem.upatras.gr/

Contact hours: Monday 09:00-12:00, Wednesday 09:00-12:00