Βιομηχανική εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων, στα πλαίσια της ανάπτυξής της ζητά για μόνιμη απασχόληση ΧΗΜΙΚΟ.

Μεγάλη Βιομηχανική εταιρεία  στο κλάδο των τροφίμων,  στα πλαίσια της ανάπτυξής της ζητά για μόνιμη απασχόληση ΧΗΜΙΚΟ, με έδρα την Πάτρα.

Κύριες Υπευθυνότητες :

 • Οργάνωση ελέγχων.
 • Έλεγχοι και δοκιμές.
 • Διακρίβωση οργάνων.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων.
 • Απογραφή βοηθητικών υλών.
 • Παραλαβή βοηθητικών υλών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ιδιότητες / Δεξιότητες :

 • Γραπτή & Προφορική Επικοινωνία
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εργασία υπό πίεση
 • Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό και στρατηγικό πνεύμα
 • Επαγγελματισμός
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
 • Eχεμύθεια

Τυπικά Προσόντα :

 • Πτυχίο Χημείας ΑΕΙ
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Χειρισμός software : Windows, MSOffice, ERP (ιδανικά SAP)

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη Απασχόληση & Ασφάλιση
 • Ικανοποιητικές Αποδοχές
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας
 • Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.