ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΡΥΠΑΝΣΗ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΡΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1132/10.11.2017/τ.Γ
22.1.2018
1.       ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ 2.       ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΑΡΙΘ. 8/27.2.2018 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ