Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή του Τομέα Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία με έμφαση στη Νανοτεχνολογία»

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.