ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ , ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ , ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 
 
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (Ε.Σ)
1η Συνεδρίαση: Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
2η Συνεδρίαση: Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Γενικής Συνέλευσης Τμήματος
Γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία» , Βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή ή Επικ. Καθηγητή (Προκήρυξη)
Στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή 1. Μπούνταλης Αθανάσιος 2. Σταματάτος Θεοχάρης 3. Στούμπος Κωνσταντίνος 4. Τσουρέας Νικόλαος 5. Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος   Στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή 1 Μπούνταλης Αθανάσιος 2 Σταματάτος Θεοχάρης 3 Στούμπος Κωνσταντίνος 4 Τσουρέας Νικόλαος 5 Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος 6 Κονιδάρης Κωνσταντής 7 Χασάπης Χρήστος  
Γ.Σ.Ε.Σ 6/27.4.2017
 
 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή εκλέχθηκε ο κ. Σταματάτος Θεοχάρης.