Πρόσκληση σε 1η συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση κ. Καραπαναγιώτη Χρυσής

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.