Ορισμός Επταμελών Επιτροπών για τη μονιμοποίηση κ.κ. Καραπαναγιώτη Χρυσής και Ρασσιά Γεράσιμου

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.