ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TMHMATOΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Παρακαλώ δείτε συνημμένα την ανακοίνωση, την αίτηση καθώς και τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας.