Γενική Συνέλευση των φοιτητών

Η Γενική Συνέλευση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 στο ΑΘΕ 10 λόγω έλλειψης απαρτίας.