ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Τρίτη 6-10-15 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση φοιτητών στο ΑΘΕ 10, κατόπιν σχετικού ψηφίσματος που κατατέθηκε στη Γραμματεία σήμερα.

Από την Γραμματεία