Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε νεότερα για το πρόγραμμα του 4ου Συνεδρίου ΑΡΥς.  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για το 4ο Συνέδριο αλλά και για τα προηγούμενα συνέδρια στην ιστοσελίδα του δικτύου www.arys.upatras.gr