Χρήση αιθουσών / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των αιθουσών διδασκαλίας κατά την εξεταστική περίοδο που αρχίζει από την επόμενη Δευτέρα αλλά και στην συνέχεια με το νέο ακαδημαϊκό έτος, έχουμε αναρτήσει στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.google.com/calendar/embed?src=teachingroomchemup%40gmail.com&ctz=Europe/Athens

ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο όπου φαίνεται η "κράτηση" για χρήση των αιθουσών ΑΘΕ10, ΧΒ2, ΧΒ3 σε ημέρες και ώρες πέραν αυτών που φαίνονται στο πρόγραμμα εξετάσεων.

Οι αίθουσες ΧΒ1, ΧΝ1, ΧΝ2 χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κατευθύνσεις των ΜΔΕ σύμφωνα με το αιθουσιολόγιο που βρίσκεται αναρτημένο απέξω από κάθε αίθουσα.

Σε περίπτωση που θέλετε να προγραμματίσετε κάποια έκτακτη χρήση αίθουσας π.χ. για φροντιστήριο, εξετάσεις κλπ. παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων (ή αιθουσιολόγιο) καθώς και το παραπάνω ηλεκτρονικό ημερολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποια διαθέσιμη αίθουσα την ημέρα και ώρα που σας ενδιαφέρει.

Στην συνέχεια στείλτε email στο  με την κράτηση που θέλετε να κάνετε, ώστε να ενημερώσουμε άμεσα το ημερολόγιο.

Για την Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος

Κ. Αθανασόπουλος

Θ. Τσέλιος