Υπολογιστική Χημεία και Μοριακός Σχεδιασμός

Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα Υπολογιστική Χημεία και Μοριακός Σχεδιασμός πρέπει να εγγραφούν στο https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2014/