Αναβολή εργαστηρίου Υπολογιστικής Χημείας

Λόγω των φοιτητικών εκλογών δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο αυτή την εβδομάδα.