Η παρουσιάση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στους Α’ετείς από τον κ. Παπαϊωάννου.