Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019. Το πρόγραμμα και οι ομάδες είναι αναρτημένες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.quantum.chem.upatras.gr/el/agenta-el