Εργαστήριο του μαθήματος Χημεία & Πληροφορική

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές/τριες που θα παρακoλουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Χημεία & Πληροφορική πως πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο

Οι ομάδες Α και Γ του Εργαστηρίου Ανόργανης πρέπει να εγγραφούν Πέμπτη (p1, p2, p3), ενώ οι ομάδες Β και Δ πρέπει να εγγραφούν Τρίτη (t1, t2, t3).

Έναρξη εργαστηρίου Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 14:00.