Οι φοιτητές/τριες που θα παρακoλουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Χημεία & Πληροφορική πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ώστε να σχηματιστούν οι ομάδες.

Οι ομάδες Α και Γ του Εργαστηρίου Ανόργανης πρέπει να εγγραφούν Πέμπτη (p1, p2, p3), ενώ οι ομάδες Β και Δ πρέπει να εγγραφούν Τρίτη (t1, t2, t3).

Έναρξη εργαστηρίου Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 14:00.