Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας

  • Λόγω των φοιτητικών εκλογών δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο την Τετάρτη 15/5/2018.
  • Την Τρίτη 14/5/2018 και ώρα 15:00-16:00 μπορούν να προσέλθουν όσοι έχουν εκκρεμότητα με κάποια άσκηση ώστε να την αναπληρώσουν.