Λόγω της απόφασης της ΓΣ των φοιτητών για κατάληψη της Σχολής τα εργαστήρια της τρέχουσας εβδομάδας αναβάλλονται. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όπως είναι αναρτημένο στις 19/12/2017 με την τελευταία άσκηση και την εργασία (που είναι υποχρεωτική). Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο eclass του μαθήματος Χημεία & Πληροφορική όπου θα υπάρχει το υλικό και οδηγίες για τη συγγραφή καθώς και η διαδικασία υποβολής της εργασίας.