Λόγω της απόφασης της ΓΣ των φοιτητών για κατάληψη της Σχολής τα εργαστήρια της τρέχουσας εβδομάδας αναβάλλονται. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όπως είναι αναρτημένο στις 21/11/2017.