Οι φοιτητές/τριες που θα παρακoλουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Χημεία & Πληροφορική πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και ώρα 12:30 ώστε να σχηματιστούν οι ομάδες. Παράταση χρόνου μέχρι Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 12:00.

Οι ομάδες που έχουν συμπληρωθεί και το πρόγραμμα των ασκήσεων βρίσκονται στα επισυναπτόμενα. Έναρξη Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 14:00.