Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

  (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ*)
  (ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
  (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
  (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Α' TOMEA)
  (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Β' TOMEA)
  (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Γ' TOMEA)

*Όποιος ενδιαφέρεται να τις λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο στέλνει email στη διεύθυνση με θέμα subscribe ή το δηλώνει στην επιλογή newsletter. Για να διαγραφείτε από τη λίστα ανακοινώσεων στέλνετε email στη διεύθυνση με θέμα unsubscribe