Δημοσιεύτηκαν οι βαθμοί στην ηλεκτρονική Γραμματεία. Αύριο θα υποβληθούν οριστικά. Οι ΑΜ 3404, 3542 & 3561 να επικοινωνήσουν με το Υπολογιστικό Κέντρο σχετικά με το βαθμό τους.