Την Πέμπτη 12/3/2015 και ώρα 13:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων σεμινάριο για το Origin, πρόγραμμα για τη δημιουργία γραφημάτων.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, συνιστάται ιδιαίτερα όμως στους φοιτητές του Β' έτους.