Οι 4ετεις φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα Υπολογιστική Χημεία πρέπει να κάνουν εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.quantum.chem.upatras.gr/index.php/el/agenta-el/185-ccdoc ώστε να συγκροτηθούν οι εργαστηριακές ομάδες.