Συνέλευση μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων

Στις 12 θα γίνει συνέλευση μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος στη ΧΝ1.