Ανανέωση εγγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών

Σας γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο ΠΜΣ του Τμήματος, το ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία:  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» και ΔΠΜΣ «Χημική Βιολογία» θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ψηφιακού άλματος, από 1-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τη Γραμματεία