Διάλεξη Δρος Julia Mayans

Ημερομηνία: Παρασκευή, 11/10/2019

Ώρα: 13.00

Αίθουσα: Σεμιναρίων Τμήματος Χημείας

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Lanthanides in Molecular Magnetism

Dr Júlia Mayans

Department of Chemistry, University of Barcelona, Barcelona, Spain

Lanthanide complexes represent a fascinating and challenging class of molecular magnetic materials with implications in several modern areas of fundamental and applied chemistry and physics. Due to their unique chemical and electronic properties, lanthanides have contributed to the field of molecular magnetism, and especially in the areas of molecular spintronics and quantum computation. This presentation will cover the recent advances in the field and some of our recent research results.