Διάλεξη Καθηγητού Albert Escuer

Ημερομηνία: Τετάρτη, 09/10/2019

Ώρα: 12.00

Αίθουσα: Σεμιναρίων Τμήματος Χημείας

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Supramolecular Assemblies: Structures and Magnetism

Prof. Albert Escuer

Department of Chemistry, University of Barcelona, Barcelona, Spain

Supramolecular chemistry, based on non-covalent interactions, covers a wide variety of systems that include the coordination chemistry and the properties of supramolecular coordination assemblies with interesting applications in several fields, such as sensing, molecular recognition, catalysis, to name a few. This presentation will cover an overview of supramolecular concepts, including fundamental principles and recent examples, as well as their implications in molecular magnetism.