ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Σας ενημερώνω ότι το πρόγραμμα διαλέξεων του Καθ. Carlos L. Cespedes Acuña, προσκεκλημένου του Τμήματος Χημείας έχει ως εξής:

Δευτέρα 03.06.19  και ώρα 10:00 π.μ.

“Inhibition on Cholinesterase and Tyrosinase by alkaloids and phenolics from Aristotelia chilensis leaves”  

Τρίτη 04.06.19  και ώρα 12:00 μ.μ.

“Biological Activities of Chilean Plants: a look at the new paradigms” 

Οι ανωτέρω διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας (Ισόγειο Βορ. Κτιρίου).

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής