Πρoσκεκλημένη ομιλία Dr. Tannous, Harvard Medical School

την Τετάρτη 2 /5 και ώρα 16:00

στην Αίθουσα ΧΗ7,στο Νέο Κτήριο Χημείας, ισόγειο

 

ο Dr. Bakhos Tannous

Associate Professor of Neurology Harvard Medical School &

Director for the Interdepartmental Neuroscience Center at the Massachusetts General Hospital

 

θα δώσει διάλεξη με θέμα:

" Molecular imaging in cancer drug discovery and blood-based diagnostics "

 

στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ International Staff Mobility
for training and teaching

&

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία"

 

Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα