ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

Την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Μοριακού Μαγνητισμού στο Τμήμα μας με διαλέξεις δύο διακεκριμένων και διεθνώς καταξιωμένων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στη μελέτη και στις εφαρμογές των μαγνητικών ιδιοτήτων συμπλόκων ενώσεων.

Θα ήταν χαρά μας να το παρακολουθήσετε. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και οι Περιλήψεις των ομιλιών υπάρχουν στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σπύρος Π. Περλεπές

Βασίλης Ταγκούλης