Μάθημα ‘Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων Παλαιά προγράμματα (επί πτυχίω μόνο)’ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 να εγγραφούν στην πλατφόρμα 

https://exams.eclass.upatras.gr/ του μαθήματος με τίτλο

'ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων Παλαιά προγράμματα (επί πτυχίω μόνο)'

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος φοιτητές που δεν είναι γραμμένοι στο  progress (ΑΛΜΑ) σε κάποιο μάθημα ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού.

Ο διδάσκων

Γ. Τσιβγούλης