Οδηγίες συμμετοχής φοιτητών σε εξ αποστάσεως εξετάσεις

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr/students/