Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων (παλαιότερα έτη, επί πτυχίω)

Παρακαλούνται οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές (παλαιότερα προγράμματα Σπουδών) που επιθυμούν να εξετασθούν στο τμήμα της Φασματοσκοπίας Οργανικών Ενώσεων να γραφούν μέχρι τη Δευτέρα 08/06 το αργότερο στο αντίστοιχο μάθημα στο exams eclass που θα είναι η πλατφόρμα για τις εξετάσεις.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ