ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2 (Παρασκευή 20/9/19, 9 π.μ.) να το δηλώσουν μέχρι και την Τετάρτη 18/9/19 το απόγευμα με αποστολή e-mail στον κ. Σ. Σκανδάλη ()