Βιοχημεία-2

Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι οι εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2 περιόδου Φεβρουαρίου 2019 (14/2/19) θα πραγματοποιηθούν για όλους τους φοιτητές με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και διάρκεια εξέτασης 3 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι:

α)  Να έχει δηλωθεί το μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία.

β) Να έχει περάσει ο φοιτητής επιτυχώς τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του εργαστηρίου Βιοχημείας, είτε μέσω των τεστ πολλαπλής επιλογής, είτε μέσω των γραπτών εξετάσεων του εργαστηρίου. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Όσοι φοιτητές δεν προτίθενται να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος, παρακαλούνται να διαγράψουν το όνομά τους από τη λίστα δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση, μέχρι και τη Τετάρτη ώρα 12μ, για να αποφευχθεί η άσκοπη κατανάλωση χαρτιού για την εκτύπωση θεμάτων.  

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς - Σ. Σκανδάλης