posticon ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Published: Thursday, 21 December 2017 09:18

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων αλλά και των τοπικών συστημάτων που λειτουργούν όσα Τμήματα δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο Ψηφιακό Άλμα.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Read more: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

posticon Εκπαιδευτική εκδρομή στην Achaia Clauss

Published: Tuesday, 12 December 2017 09:14

Η εκπαιδευτική εκδρομή στην Achaia Clauss θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15-12-2017. Η συνάντηση θα γίνει στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου στις 9.30πμ και η αναχώρηση του λεωφορείου στις 9.50. Καλό είναι να έχετε μαζί σας κάτι φαγώσιμο. Για οποιοδήποτε θέμα, τηλέφωνο επικοινωνίας 6938266320.

Εκ του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

posticon ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στους ΤΟΜΕΙΣ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Published: Tuesday, 28 November 2017 12:01

ΣΧΕΤ:    α)     Οι διατάξεις των άρθρων 2  παρ. β΄, 26 παρ. 1γ και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
β)     Η υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»
γ)     Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και ισχύουν

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω (γ) σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους (13.11.2017), η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Χημείας διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Ειδικότερα:
Α. Στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας, συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών (ποσοστό 15% επί του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. Τομέα)  με τους αναπληρωματικούς τους και συγκεκριμένα:

Ένας(1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, και ένας (1) εκπρόσωπος συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο ανωτέρω συλλογικό όργανο, όπως αυτό θα συγκροτηθεί εκ νέου και θα λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά.

Το δικαίωμα αυτό το έχουν: α) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, β) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς και των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας, με τους αναπληρωτές τους, στις  Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Χημείας με ετήσια θητεία από 1.12.2017 έως 30.11.2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

posticon ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Published: Tuesday, 28 November 2017 12:00

ΣΧΕΤ:    α)     Οι διατάξεις των άρθρων 2  παρ. β΄, 21 παρ. 1γ και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
β)     Η υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»
γ)     Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και ισχύουν

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω (γ) σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους (13.11.2017), η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.
Ειδικότερα:
Α. Στη Συνέλευση του Τμήματος, όπως αυτή  θα συγκροτηθεί εκ νέου και θα λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), θα
συμμετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι των φοιτητών (ποσοστό 15% επί του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π.). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας(1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας(1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: α) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, β) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς και των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας, με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας με ετήσια θητεία από 1.12.2017 έως 30.11.2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας