Account
Please wait, authorizing ...
×

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  του 1ου έτους (καθώς και παλαιοτέρων ετών) που παρακολουθούν το μάθημα Φυσικοχημεία 1 να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος ώστε από την Δευτέρα 23/3/2020 να αρχίσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Χ. Ματραλής

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  του 4ου έτους (καθώς και παλαιοτέρων ετών) που παρακολουθούν το μάθημα «Επιστήμη Πολυμερών» να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος.

Η  έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα γίνει την Δευτέρα 23/3/2020, ώρα 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η πρόσκληση (σύνδεσμος) για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα  ανακοινωθεί  στο e-class του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Χ. Ντεϊμεντέ

Οι φοιτητές όλων των ετών, που παρακολουθούν το μάθημα «ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ», παρακαλούνται να εγγραφούν   στο e-class του μαθήματος προκειμένου να στους σταλθεί πρόσκληση, ώστε να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων στο κεφάλαιο των ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ θα γίνει στις 24/03/2020, 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θα προηγηθεί δοκιμαστική σύνδεση τις αμέσως επόμενες ημέρες για όσους θα είναι διαθέσιμοι με την ίδια διαδικασία.

Καλούνται οι φοιτητές του 1ου έτους (καθώς και προηγούμενων ετών) να εγγραφούν στο e-class του εν λόγω μαθήματος προκειμένου να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αφορούν τις παραδόσεις-φροντιστήρια του μαθήματος, καθώς και να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις.

Οι προσκλήσεις για τις διαλέξεις εξ’ αποστάσεως θα ανακοινώνονται στο e-class του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις οδηγίες της ελληνικής πολιτείας συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία του ιού Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για πραγματοποίηση των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί σήμερα Δευτέρα 16/3/2020, με στόχο έως το τέλος της
εβδομάδας το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας να γίνεται με αυτό τον τρόπο.

Οδηγίες

(α) Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων των επιμέρους μαθημάτων γίνεται με το λογισμικό Skype for Business. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr

(β) Για κάθε διάλεξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό σύνδεσμο, τον οποίο θα βρίσκετε στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass από το διδάσκοντα καθηγητή σας.

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

Οι φοιτητές του 3ου έτους (καθώς και προηγούμενων ετών) που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί και επιθυμούν να παρακολουθήσουν  το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (CHEM2125) καλούνται να εγγραφούν  στο e-class του μαθήματος προκειμένου να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις του.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος με επόμενη ανακοίνωση.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1» παρακαλούνται να εγγραφούν  εγκαίρως στο e-class του μαθήματος προκειμένου να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις του. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές προηγούμενων ετών που είχαν ήδη εγγραφεί στο μάθημα και σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν εκ νέου.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 23/03/2020, 9.00-11.00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Εκ των διδασκόντων

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 731/9.3.20 τ. Β' Απόφαση 2: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 προς ενημέρωσή σας βάση του οποίου αποφασίστηκε:

Άρθρο μόνο

  1. Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
  2. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

Κατόπιν τούτου και στα πλαίσια μέτρων προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας δεν θα εξυπηρετεί μέσω της θυρίδας αλλά μόνο μέσω τηλεφ. επικοινωνίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (http://www.chem.upatras.gr/el/contactus-el).

Από τη Γραμματεία

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ 731_9.3.20 τ. Β.pdf)ΦΕΚ 731_9.3.20 τ. Β.pdf[ ]2020-03-10 10:42

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ορκωμοσία της 15ης Απριλίου 2020 και λόγω των προσωρινών μέτρων αναστολής λειτουργίας του Παν. Πατρών, παρακαλούμε, αντί της κατάθεσης των αιτήσεων ορκωμοσίας στη γραμματεία ή της αποστολής με courier, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σκαναρισμένες μέσω email από 9/3/2020 έως και 16/3/2020 στο:

Επειδή υπάρχουν αρκετά σχετικά ερωτήματα, η γραμματεία δεν γνωρίζει αν τελικά η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί και με ποια διαδικασία. Για κάθε νεώτερο θα υπάρχει ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Χημείας.

Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των φοιτητικών εστιών.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ 725_Β_ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ.pdf)ΦΕΚ 725_Β_ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ.pdf[ ]2020-03-09 10:14

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.