Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

2008-Τομέας Γ: Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

 1. Title: Factors affecting the seasonal variation of mass and ionic composition of PM2.5 at a central Mediterranean coastal site
  Author(s): Glavas, SD; Nikolakis, P; Ambatzoglou, D, et al.
  Source: ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Volume: 42 Issue: 21 Pages: 5365-5373 Published: 2008
 2. Title: Synthesis and Characterization of a Novel Vinyl-2,2 '-bipyridine Monomer and Its Homopolymeric/Copolymeric Metal Complexes
  Author(s): Pefkianakis, EK; Tzanetos, NP; Kallitsis, JK
  Source:CHEMISTRY OF MATERIALS Volume:20 Issue:19 Pages:6254-6262 Published: 2008
 3. Title: Novel Hybrid Materials Consisting of Regioregular Poly(3-octylthiophene)s Covalently Attached to Single-Wall Carbon Nanotubes
  Author(s): Stefopoulos, AA; Chochos, CL; Prato, M, et al.
  Source: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Volume: 14 Issue: 28 Pages: 8715-8724 Published: 2008
 4. Title: The role of intrachain and interchain interactions of regioregular poly(3-octylthiophene) chains on the optical properties of a new amphiphilic conjugated random copolymer in solution
  Author(s): Stefopoulos, AA; Chochos, CL; Bokias, G, et al.
  Source: LANGMUIR Volume: 24 Issue: 19 Pages: 11103-11110 Published: 2008
 5. Title: Direct synthesis of amphiphilic block copolymers, consisting of poly(methyl methacrylate) and poly(sodium styrene sulfonate) blocks through atom transfer radical polymerization
  Author(s): Oikonomou, EK; Pefkianakis, EK; Bokias, G, et al.
  Source: EUROPEAN POLYMER JOURNAL Volume: 44 Issue: 6 Pages: 1857-1864 Published: 2008
 6. Title: New high temperature polymer electrolyte membranes. Influence of the chemical structure on their properties
  Author(s): Gourdoupi, N; Papadimitriou, K; Neophytides, S, et al.
  Source: FUEL CELLS Volume: 8 Issue: 3-4 Pages: 200-208 Published: 2008
 7. Title: Comparative study of electrostatic binding vs. complexation of Cu2+ ions with water-soluble polymers containing styrene sulphonic acid and/or maleic acid units or their sodium salt forms
  Author(s): Oikonomou, EK; Bokias, G; Kallitsis, JK
  Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS Volume: 46 Issue: 12 Pages: 1149-1158 Published: 2008
 8. Title: Immobilization of oligoquinoline chains on single-wall carbon nanotubes and their optical behavior
  Author(s): Chochos, CL; Stefopoulos, AA; Campidelli, S, et al.
  Source: MACROMOLECULES Volume: 41 Issue: 5 Pages: 1825-1830 Published: 2008
 9. Title: Physicochemical study of the complexation of poly(acrylic acid) with Cu2+ ions in water
  Author(s): Latridi, Z; Bokias, G; Kallitsis, JK
  Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 108 Issue: 2 Pages: 769-776 Published: 2008
 10. Title: Fermentation efficiency of thermally dried immobilized kefir on casein as starter culture
  Author(s): Dimitrellou, D; Tsaousi, K; Kourkoutas, Y, et al.
  Source: PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 43 Issue: 12 Pages: 1323-1329 Published: 2008
 11. Title: Oenococcus oeni cells immobilized on delignified cellulosic material for malolactic fermentation of wine
  Author(s): Agouridis, N; Kopsahelis, N; Plessas, S, et al.
  Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 18 Pages: 9017-9020 Published: 2008
 12. Title: Fermentation efficiency of thermally dried kefir
  Author(s): Papapostolou, H; Bosnea, LA; Koutinas, AA, et al.
  Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 15 Pages: 6949-6956 Published: 2008
 13. Title: Testing phenanthrene distribution properties of virgin plastic pellets and plastic eroded pellets found on Lesvos island beaches (Greece)
  Author(s): Karapanagioti, HK; Klontza, I
  Source: MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH Volume: 65 Issue: 4 Pages: 283-290 Published: 2008
 14. Title: Mapping the surface (hydr)oxo-groups of titanium oxide and its interface with an aqueous solution: The state of the art and a new approach
  Author(s): Panagiotou, GD; Petsi, T; Bourikas, K, et al.
  Source: ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 142 Issue: 1-2 Pages: 20-42 Published: 2008
 15. Title: The influence of calcination on the size of nanocrystals, porous structure and acid-base properties of mesoporous anatase used as catalytic support
  Author(s): Zacharaki, I; Kontoyannis, C; Lycourghiotis, A, et al.
  Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Volume: 324 Issue: 1-3 Pages: 208-216 Published: 2008
 16. Title: Benzene hydrogenation over Ni/Al2O3 catalysts prepared by conventional and sol-gel techniques
  Author(s): Savva, PG; Goundani, K; Vakros, J, et al.
  Source: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL Volume: 79 Issue: 3 Pages: 199-207 Published: 2008
 17. Title: Corn Starch Gel for Yeast Cell Entrapment. A View for Catalysis of Wine Fermentation
  Author(s): Kandylis, P; Goula, A; Koutinas, AA
  Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 56 Issue: 24 Pages: 12037-12045 Published: 2008
 18. Title: Lactic acid production by mixed cultures of Kluyveromyces marxianus, Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus and Lactobacillus helveticus
  Author(s): Plessas, S; Bosnea, L; Psarianos, C, et al.
  Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 13 Pages: 5951-5955 Published: 2008
 19. Title: Production of hard-type cheese using free or immobilized freeze-dried kefir cells as a starter culture
  Author(s): Katechaki, E; Panas, P; Rapti, K, et al.
  Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 56 Issue: 13 Pages: 5316-5323 Published: 2008
 20. Title: Extremely low temperature fermentations of grape must by potato-supported yeast, strain AXAZ-1. A contribution is performed for catalysis of alcoholic fermentation
  Author(s): Kandylis, P; Koutinas, AA
  Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 56 Issue: 9 Pages: 3317-3327 Published: 2008
 21. Title: Low-temperature thermal drying of Saccharomyces cerevisiae starter culture for food production
  Author(s): Tsaousi, K; Dimitrellou, D; Koutinas, AA
  Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 110 Issue: 3 Pages: 547-553 Published: 2008
 22. Title: Production of freeze-dried kefir culture using whey
  Author(s): Papavasiliou, G; Kourkoutas, Y; Rapti, A, et al.
  Source: INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL Volume: 18 Issue: 3 Pages: 247-254 Published: 2008
 23. Title: Upgrading of discarded oranges through fermentation using kefir in food industry
  Author(s): Plessas, S; Kollopoulos, D; Kourkoutas, Y, et al.
  Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 106 Pages: 40-49 Published: 2008
 24. Title: Application of Kluyveromyces marxianus, Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus and L. helveticus for sourdough bread making
  Author(s): Plessas, S; Fisher, A; Koureta, K, et al.
  Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 106 Pages: 985-990 Published: 2008
 25. Title: Evolution of aroma volatiles during storage of sourdough breads made by mixed cultures of Kluyveromyces marxianus and Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus or Lactobacillus helveticus
  Author(s): Plessas, S; Bekatorou, A; Gallanagh, J, et al.
  Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 107 Issue: 2 Pages: 883-889 Published: 2008
 26. Title: New divinylene trimers with triphenylpyridine segments: Synthesis, photophysics, electrochemical and electroluminescent properties
  Author(s): Vellis, PD; Ye, SH; Mikroyannidis, JA, et al.
  Source: SYNTHETIC METALS Volume: 158 Issue: 21-24 Pages: 854-860 Published: 2008
 27. Title: Synthesis of Terpyridine Ligands and Their Complexation with Zn2+ and Ru2+ for Optoelectronic Applications
  Author(s): Vellis, PD; Mikroyannidis, JA; Lo, CN, et al.
  Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 23 Pages: 7702-7712 Published: 2008
 28. Title: Carbazolevinylene-based polymers and model compounds with oxadiazole and triphenylamine segments: Synthesis, photophysics, and electroluminescence
  Author(s): Vellis, PD; Mikroyannidis, JA; Cho, MJ, et al.
  Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 16 Pages: 5592-5603 Published: 2008
 29. Title: Strong two photon absorption and photophysical properties of symmetrical chromophores with electron accepting edge substituents
  Author(s): Fitilis, I; Fakis, M; Polyzos, I, et al.
  Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 21 Pages: 4742-4748 Published: 2008
 30. Title: New electroluminescent alternating polyfluorenevinylenes with phenylene and biphenylene segments
  Author(s): Mikroyannidis, JA
  Source: JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 128 Issue: 7 Pages: 1137-1142 Published: 2008
 31. Title: Bipolar poly(p-phenylene vinylene)s bearing electron-donating triphenylamine or carbazole and electron-accepting quinoxaline moieties
  Author(s): Karastatiris, P; Mikroyannidis, JA; Spiliopoulos, IK
  Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 7 Pages: 2367-2378 Published: 2008
 32. Title: Poly(fluorenevinylene) copolymers containing bis(phenyl)oxadiazole and triphenylamine moieties: Synthesis, photophysics, and redox and electroluminescent properties
  Author(s): Mikroyannidis, JA; Gibbons, KM; Kulkarni, AP, et al.
  Source: MACROMOLECULES Volume: 41 Issue: 3 Pages: 663-674 Published: 2008
 33. Title: Evolution of aroma volatiles during storage of sourdough breads made by mixed cultures of Kluyveromyces marxianus and Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus or Lactobacillus helveticus
  Author(s): Plessas, S; Bekatorou, A; Gallanagh, J, et al.
  Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 107 Issue: 2 Pages: 883-889 Published: 2008
 34. Title: Stimuli-responsive poly(ethylene oxide)-b-poly(2-vinylpyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock copolymers and complexation with poly(acrylic acid) at low pH
  Author(s): Karanikolas, A; Tsolakis, P; Bokias, G, et al.
  Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E Volume: 27 Issue: 3 Pages: 335-343 Published: 2008
 35. Title: Formation of Ternary Poly(acrylic acid)-Surfactant-Cu2+ Complexes in Aqueous Solution: Quenching of Pyrene Fluorescence and pH-controlled "On-Off" Emitting Properties
  Author(s): Iatridi, Z; Bokias, G
  Source: LANGMUIR Volume: 24 Issue: 20 Pages: 11506-11513 Published: 2008
 36. Title: Stabilization in water of polymer/Cu2+ complexes using poly(sodium acrylate)-graft-poly(N,N-dimethylacrylamide) graft copolymers
  Author(s): Iatridi, Z; Bokias, G
  Source: MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 209 Issue: 10 Pages: 1029-1036 Published: 2008
 37. Title: Use of poly(N,N-dimethylacrylamide-co-sodium acrylate) hydrogel to extract cationic dyes and metals from water
  Author(s): Bekiari, V; Sotiropoulou, M; Bokias, G, et al.
  Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Volume: 312 Issue: 2-3 Pages: 214-218 Published: 2008
 38. Title: Two new coordination polymers containing the triangular [Mn3O(O2CR)(6)](0/+) units
  Author(s): Zartilas, S; Moushi, EE; Nastopoulos, V, et al.
  Source: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 361 Issue: 14-15 Pages: 4100-4106 Published: 2008
 39. Title: Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically modified organisms
  Author(s): Elenis, DS; Kalogianni, DP; Glynou, K, et al.
  Source: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 392 Issue: 3 Pages: 347-354 Published: 2008
 40. Title: Dry-reagent disposable biosensor for visual genotyping of single nucleotide polymorphisms by oligonucleotide ligation reaction: Application to pharmacogenetic analysis
  Author(s): Toubanaki, DK; Christopoulos, TK; Ioannou, PC, et al.
  Source: HUMAN MUTATION Volume: 29 Issue: 8 Pages: 1071-1078 Published: 2008
 41. Title: High-throughput microtiter well-based bioluminometric genotyping of two single-nucleotide polymorphisms in the toll-like receptor-4 gene
  Author(s): Iliadi, AC; Ioannou, PC; Traeger-Synodinos, J, et al.
  Source: ANALYTICAL BIOCHEMISTRY Volume: 376 Issue: 2 Pages: 235-241 Published: 2008
 42. Title: Home-built integrated microarray system (IMAS). A three-laser confocal fluorescence scanner coupled with a microarray printer
  Author(s): Tragoulias, SS; Obeid, PJ; Tataridis, IE, et al.
  Source: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 390 Issue: 6 Pages: 1563-1573 Published: 2008

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.