Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

2008-Τομέας Β: Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας

 1. Title: H-2 and CO2 coadsorption effects in CO adsorption over nanosized Au/gamma-Al2O3 catalysts
  Author(s): Georgaka, A; Gavril, D; Loukopoulos, V, et al.
  Source: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 1205 Issue: 1-2 Pages: 128-136 Published: 2008
 2. Title: Study of the influence of surfactants on the size distribution and mass ratio of wheat starch granules by sedimentation/steric field-flow fractionation
  Author(s): Farmakis, L; Koliadima, A; Karaiskakis, G, et al.
  Source:FOOD HYDROCOLLOIDS Volume:22 Issue:6 Pages:961-972 Published: 2008
 3. Title: A comparative study of the dipole-quadrupole and dipole-octopole polarizability of the CdS and CdSe tetramers
  Author(s): Maroulis, G; Pouchan, C
  Source: CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 464 Issue: 1-3 Pages: 16-20 Published: 2008
 4. Title: Collision-induced hyper-Rayleigh spectrum of H-2-Ar gas mixture
  Author(s): Bancewicz, T; Glaz, W; Godet, JL, et al.
  Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 12 Article Number: 124306 Published: 2008
 5. Title: (Hyper)polarizability of carbon diselenide
  Author(s): Maroulis, G
  Source: MOLECULAR PHYSICS Volume: 106 Issue: 12-13 Pages: 1517-1524 Published: 2008
 6. Title: How large is the static electric (hyper)polarizability anisotropy in HXeI?
  Author(s): Maroulis, G
  Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 4 Article Number: 044314 Published: 2008
 7. Title: Structure, stability, dipole polarizability and differential polarizability in small gallium arsenide clusters from all-electron ab initio and density-functional-theory calculations
  Author(s): Karamanis, P; Pouchan, C; Maroulis, G
  Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 77 Issue: 1 Article Number: 013201 Published: 2008
 8. Title: The effect of Leucine on the crystal growth of calcium phosphate
  Author(s): Dalas, E; Malkaj, P; Vasileiou, Z, et al.
  Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE Volume: 19 Issue: 1 Pages: 277-282 Published: 2008
 9. Title: Natural radioactivity content of granite tiles used in Greece
  Author(s): Papaefthymiou, H
  Source: RADIATION PROTECTION DOSIMETRY Volume: 131 Issue: 4 Pages: 541-544 Published: 2008
 10. Title: Natural radioactivity and associated radiation hazards in building materials used in Peloponnese, Greece
  Author(s): Papaefthymiou, H; Gouseti, O
  Source: RADIATION MEASUREMENTS Volume: 43 Issue: 8 Pages: 1453-1457 Published: 2008
 11. Title: Natural radioactivity measurements in the city of Ptolemais (Northern Greece)
  Author(s): Psichoudaki, M; Papaefthymiou, H
  Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY Volume: 99 Issue: 7 Pages: 1011-1017 Published: 2008
 12. Title: Elemental deposition in the vicinity of a lignite power plant in southern Greece
  Author(s): Papaefthymiou, H
  Source: JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY Volume: 275 Issue: 2 Pages: 433-439 Published: 2008
 13. Title: The First Metal Complexes of 4,6-diamino-1-hydro-5-hydroxy-pyrimidine-2-thione: Preparation, Physical and Spectroscopic Studies, and Preliminary Antimicrobial Properties
  Author(s): Mostafa, SI; Papatriantafyllopoulou, C; Perlepes, SP, et al.
  Source: BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS Article Number: 647873 Published: 2008
 14. Title: A new (Mn4Mn4III)-Mn-II cluster from the use of methyl 2-pyridyl ketone oxime in manganese carboxylate chemistry: Synthetic, structural and magnetic studies
  Author(s): Stoumpos, CC; Stamatatos, TC; Psycharis, V, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 27 Issue: 18 Pages: 3703-3709 Published: 2008
 15. Title: Unusual Structural Types in Nickel Cluster Chemistry from the Use of Pyridyl Oximes: Ni-5, Ni12Na2, and Ni-14 Clusters
  Author(s): Stamatatos, TC; Escuer, A; Abboud, KA, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 24 Pages: 11825-11838 Published: 2008
 16. Title: Enhancing SMM properties via axial distortion of Mn-3(III) clusters
  Author(s): Inglis, R; Jones, LF; Karotsis, G, et al.
  Source: CHEMICAL COMMUNICATIONS Issue: 45 Pages: 5924-5926 Published: 2008
 17. Title: High Nuclearity Single-Molecule Magnets: a Mixed-Valence Mn-26 Cluster Containing the Di-2-pyridylketone Diolate Dianion
  Author(s): Stamatalos, TC; Nastopoulos, V; Tasiopoulos, AJ, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 21 Pages: 10081-10089 Published: 2008
 18. Title: New structural types and different oxidation levels in the family of Mn-6-oxime single-molecule magnets
  Author(s): Jones, LF; Inglis, R; Cochrane, ME, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 44 Pages: 6205-6210 Published: 2008
 19. Title: Ground Spin State Changes and 3D Networks of Exchange Coupled [Mn-3(III)] Single-Molecule Magnets
  Author(s): Inglis, R; Jones, LF; Mason, K, et al.
  Source: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Volume: 14 Issue: 30 Pages: 9117-9121 Published: 2008
 20. Title: Diol-type ligands as central 'players' in the chemistry of high-spin molecules and single-molecule magnets
  Author(s): Tasiopoulos, AJ; Perlepes, SP
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 41 Pages: 5537-5555 Published: 2008
 21. Title: Di-2-pyridyl ketone/benzoate/azide combination as a source of copper(II) clusters and coordination polymers: Dependence of the product identity on the solvent
  Author(s): Stamatatos, TC; Tangoulis, V; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 18 Pages: 7969-7971 Published: 2008
 22. Title: Mononuclear versus dinuclear complex formation in nickel(II) sulfate/phenyl(2-pyridyl)ketone oxime chemistry depending on the ligand to metal reaction ratio: Synthetic, spectral and structural studies
  Author(s): Papatriantafyllopoulou, C; Efthymiou, CG; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Volume: 70 Issue: 4 Pages: 718-728 Published: 2008
 23. Title: Tuning magnetic properties using targeted structural distortion: New additions to a family of Mn-6 single-molecule magnets
  Author(s): Jones, LF; Cochrane, ME; Koivisto, BD, et al.
  Source: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 361 Issue: 12-13 Pages: 3420-3426 Published: 2008
 24. Title: A two-dimensional manganese(II) coordination polymer containing 1-hydroxybenzotriazolate and acetate bridging ligands: Preparation, structural characterization and magnetic study
  Author(s): Stoumpos, CC; Diamantopoulou, E; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 361 Issue: 12-13 Pages: 3638-3645 Published: 2008
 25. Title: Synthetic study of the ternary copper(II)/maleamate(-1)/1,10-phenanthroline reaction system: Mononuclear, dinuclear and polymeric complexes
  Author(s): Lazarou, KN; Perlepes, SP; Psycharis, V, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 27 Issue: 9-10 Pages: 2131-2142 Published: 2008
 26. Title: Using pyridine amidoximes in 3d-metal cluster chemistry: a novel ferromagnetic Ni-12 complex from the use of pyridine-2-amidoxime
  Author(s): Papatriantafyllopoulou, C; Jones, LF; Nguyen, TD, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 24 Pages: 3153-3155 Published: 2008
 27. Title: The first tridecanuclear nickel(II) cluster: [Ni-13(OH)(6)(O2CMe)(8)(btaO)(12)(H2O)6(nPrOH)(4)](btaOH=1-hydroxybenzotriazole)
  Author(s): Papatriantafyllpoulou, C; Diamantopoulou, E; Terzis, A, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Volume: 11 Issue: 4 Pages: 454-460 Published: 2008
 28. Title: Polymetallic clusters of iron(III) with derivatised salicylaldoximes
  Author(s): Gass, IA; Milios, CJ; Collins, A, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 15 Pages: 2043-2053 Published: 2008
 29. Title: A family of enneanuclear iron(II) single-molecule magnets
  Author(s): Boudalis, AK; Sanakis, Y; Clemente-Juan, JM, et al.
  Source: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Volume: 14 Issue: 8 Pages: 2514-2526 Published: 2008
 30. Title: First use of 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione in the chemistry of coordination polymers: A 3D copper(II) complex containing the 2,3-dioxyquinoxalinate(-2) ligand in a novel coordination mode
  Author(s): Konidaris, KF; Perlepes, SP; Aromi, G, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Volume: 11 Issue: 2 Pages: 186-191 Published: 2008
 31. Title: The use of di-2-pyridyl ketone in manganese(II) benzoate chemistry: Two novel Mn-3(II) linkage isomers containing the ketone form of the ligand and a neutral Mn-4(II) cubane containing the ligand in its gem-diolate(-1) form
  Author(s): Stoumpos, CC; Gass, IA; Milios, CJ, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Volume: 11 Issue: 2 Pages: 196-202 Published: 2008
 32. Title: Structure and photophysical behavior of 2,2 '-bipyrimidine/lanthanide ion complexes in various environments
  Author(s): Bekiari, V; Thiakou, KA; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 128 Issue: 3 Pages: 481-488 Published: 2008
 33. Title: On the origin of ferromagnetism in oximato-based [Mn3O](7+) triangles
  Author(s): Cano, J; Cauchy, T; Ruiz, E, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 2 Pages: 234-240 Published: 2008
 34. Title: Diorganotin(IV) complexes of dipeptides containing the alpha-aminoisobutyryl residue (Aib): Preparation, structural characterization, antibacterial and antiproliferative activities of [(n-Bu)(2)Sn(H-L-1)] (LH = H-Aib-L-Leu-OH, H-Aib-L-Ala-OH)
  Author(s): Katsoulakou, E; Tiliakos, M; Papaefstathiou, G, et al.
  Source: JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Volume: 102 Issue: 7 Pages: 1397-1405 Published: 2008

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.