Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

2008-Τομέας Α: Οργανικής, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων

 1. Title: Synthetic Studies towards the Development of Psoralen-Acidic Retinoid Conjugates and Hybrids
  Author(s): Militsopoulou, M; Bariamis, SE; Athanassopoulos, CM, et al.
  Source: SYNTHESIS-STUTTGART Issue: 21 Pages: 3433-3442 Published: 2008
 2. Title: Citrullination of Linear and Cyclic Altered Peptide Ligands from Myelin Basic Protein (MBP87-99) Epitope Elicits a Th1 Polarized Response by T Cells Isolated from Multiple Sclerosis Patients: Implications in Triggering Disease
  Author(s): Deraos, G; Chatzantoni, K; Matsoukas, MT, et al.
  Source:JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume:51 Issue:24 Pages:7834-7842 Published: 2008
 3. Title: Biochemical changes of extracellular proteoglycans in squamous cell laryngeal carcinoma
  Author(s): Vynios, DH; Theocharis, DA; Papageorgakopoulou, N, et al.
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 239-243 Published: 2008
 4. Title: Stage-related decorin and versican expression in human laryngeal cancer
  Author(s): Stylianou, M; Skandalis, SS; Papadas, TA, et al.
  Source: ANTICANCER RESEARCH Volume: 28 Issue: 1A Pages: 245-251 Published: 2008
 5. Title: Studies on the synthesis of the kazal-type inhibitor LEKTI domain 6
  Author(s): Vasileiou, Z; Gatos, D; Barlos, K, et al.
  Source: JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE Volume: 14 Issue: 8 Pages: 68-69 Published: 2008
 6. Title: Estradiol-estrogen receptor: A key interplay of the expression of syndecan-2 and metalloproteinase-9 in breast cancer cells
  Author(s): Kousidou, OC; Berdiaki, A; Kletsas, D, et al.
  Source: MOLECULAR ONCOLOGY Volume: 2 Issue: 3 Pages: 223-232 Published: 2008
 7. Title: Glycosaminoglycan in cerebrum, cerebellum and brainstem of young sheep brain with particular reference to compositional and structural variations of chondroitin-dermatan sulfate and hyaluronan
  Author(s): Kilia, V; Skandalis, SS; Theocharis, AD, et al.
  Source: BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY Volume: 22 Issue: 9 Pages: 931-938 Published: 2008
 8. Title: Hyaluronan and chondroitin sulfate proteoglycans in the supramolecular organization of the mammalian vitreous body
  Author(s): Theocharis, DA; Skandalis, SS; Noulas, AV, et al.
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 124-128 Published: 2008
 9. Title: Versican in health and disease
  Author(s): Theocharis, AD
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 230-234 Published: 2008
 10. Title: The biological role of chondroitin sulfate in cancer and chondroitin-based anticancer agents
  Author(s): Asimakopoulou, AP; Theocharis, AD; Tzanakakis, GN, et al.
  Source: IN VIVO Volume: 22 Issue: 3 Pages: 385-389 Published: 2008
 11. Title: Capillary electrophoresis for the quality control of chondroitin sulfates in raw materials and formulations
  Author(s): Malavaki, CJ; Asimakopoulou, AP; Lamari, FN, et al.
  Source: ANALYTICAL BIOCHEMISTRY Volume: 374 Issue: 1 Pages: 213-220 Published: 2008
 12. Title: Single-phase transformer model including magnetic hysteresis and eddy currents
  Author(s): Theocharis, AD; Milias-Argitis, J; Zacharias, T
  Source: ELECTRICAL ENGINEERING Volume: 90 Issue: 3 Pages: 229-241 Published: 2008
 13. Title: GENE EXPRESSION AND STRUCTURAL MODIFICATIONS OF MATRIX MACROMOLECULES IN SOLID CANCERS - MOLECULAR TARGETS
  Author(s): Karamanos, N; Kousidou, O; Roussidis, A, et al.
  Source: ANTICANCER RESEARCH Volume: 28 Issue: 5C Pages: 3341-3342 Published: 2008
  Meeting Abstract: 325
 14. Title: Staphylococcus epidermidis Attachment to Human Endothelial Cells is Mediated Through Its 20-kDa PS
  Author(s): Krevvata, MI; Kolonitsiou, F; Spiliopoulou, AI, et al.
  Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 12 Pages: E239-E239 Published: 2008
 15. Title: Lumican, a Small Leucine-rich Proteoglycan
  Author(s): Nikitovic, D; Katonis, P; Tsatsakis, A, et al.
  Source: IUBMB LIFE Volume: 60 Issue: 12 Pages: 818-823 Published: 2008
 16. Title: Recent advances in the structural study of functional chondroitin sulfate and dermatan sulfate in health and disease
  Author(s): Malavaki, C; Mizumoto, S; Karamanos, N, et al.
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 133-139 Published: 2008
 17. Title: Small tyrosine kinase inhibitors as key molecules in the expression of metalloproteinases by solid tumors
  Author(s): Stahtea, XN; Kousidou, OC; Roussidis, AE, et al.
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 211-214 Published: 2008
 18. Title: The role of SLRP-proteoglycans in osteosarcoma pathogenesis
  Author(s): Nikitovic, D; Berdiaki, K; Chalkiadaki, G, et al.
  Source: CONNECTIVE TISSUE RESEARCH Volume: 49 Issue: 3-4 Pages: 235-238 Published: 2008
 19. Title: Imatinib mesylate inhibits proliferation and exerts an antifibrotic effect in human breast stroma fibroblasts
  Author(s): Gioni, V; Karampinas, T; Voutsinas, G, et al.
  Source: MOLECULAR CANCER RESEARCH Volume: 6 Issue: 5 Pages: 706-714 Published: 2008
 20. Title: Decorin-induced growth inhibition is overcome through protracted expression and activation of epidermal growth factor receptors in osteosarcoma cells
  Author(s): Zafiropoulos, A; Nikitovic, D; Katonis, P, et al.
  Source: MOLECULAR CANCER RESEARCH Volume: 6 Issue: 5 Pages: 785-794 Published: 2008
 21. Title: Biochemistry and molecular biology in Greece: History and perspectives
  Author(s): Papadimitriou, E; Koliakos, G; Karamanos, N
  Source: IUBMB LIFE Volume: 60 Issue: 5 Pages: 250-253 Published: 2008
 22. Title: Heparin - A unique stimulator of human colon cancer cells' growth
  Author(s): Chatzinikolaou, G; Nikitovic, D; Asimakopoulou, A, et al.
  Source: IUBMB LIFE Volume: 60 Issue: 5 Pages: 333-340 Published: 2008
 23. Title: Arabino-Galactan Proteins from Pistacia lentiscus var. chia: isolation, characterization and biological function
  Author(s): Kottakis, F; Lamari, F; Matragkou, C, et al.
  Source: AMINO ACIDS Volume: 34 Issue: 3 Pages: 413-420 Published: 2008
 24. Title: Chondroitin sulfate prevents platelet derived growth factor-mediated phosphorylation of PDGF-R beta in normal human fibroblasts severely impairing mitogenic responses
  Author(s): Fthenou, E; Zafiropoulos, A; Katonis, P, et al.
  Source: JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY Volume: 103 Issue: 6 Pages: 1866-1876 Published: 2008
 25. Title: Design, synthesis and cell growth inhibitory activity of a series of novel aminosubstituted xantheno[1,2-d]imidazoles in breast cancer cells
  Author(s): Kostakis, IK; Pouli, N; Marakos, P, et al.
  Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 16 Issue: 6 Pages: 3445-3455 Published: 2008
 26. Title: Regulation of hyaluronan and versican deposition by growth factors in fibrosarcoma cell lines
  Author(s): Berdiaki, A; Zafiropoulos, A; Fthenou, E, et al.
  Source: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS Volume: 1780 Issue: 2 Pages: 194-202 Published: 2008
 27. Title: Lumican expression is positively correlated with the differentiation and negatively with the growth of human osteosarcoma cells
  Author(s): Nikitovic, D; Berdiaki, A; Zafiropoulos, A, et al.
  Source: FEBS JOURNAL Volume: 275 Issue: 2 Pages: 350-361 Published: 2008
 28. Title: Chondroitin sulfate and heparan sulfate-containing proteoglycans are both partners and targets of basic fibroblast growth factor-mediated proliferation in human metastatic melanoma cell lines
  Author(s): Nikitovic, D; Assouti, M; Sifaki, M, et al.
  Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 72-83 Published: 2008
 29. Title: In vivo evaluation and in vitro metabolism of leuprolide in mice - mass spectrometry-based biomarker measurement for efficacy and toxicity
  Author(s): Sofianos, ZD; Katsila, T; Kostomitsopoulos, N, et al.
  Source: JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 43 Issue: 10 Pages: 1381-1392 Published: 2008
 30. Title: A double mutation of MBP83-99 peptide induces IL-4 responses and antagonizes IFN-gamma responses
  Author(s): Katsara, M; Yuriev, E; Ramsland, PA, et al.
  Source: JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY Volume: 200 Issue: 1-2 Pages: 77-89 Published: 2008
 31. Title: Mannosylation of mutated MBP83-99 peptides diverts immune responses from Th1 to Th2
  Author(s): Katsara, M; Yuriev, E; Ramsland, PA, et al.
  Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY Volume: 45 Issue: 13 Pages: 3661-3670 Published: 2008
 32. Title: Towards immunotherapeutic drugs and vaccines against multiple sclerosis
  Author(s): Katsara, M; Matsoukas, J; Deraos, G, et al.
  Source: ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA Volume: 40 Issue: 7 Pages: 636-642 Published: 2008
 33. Title: Design of novel cyclic altered peptide ligands of myelin basic protein MBP83-99 that modulate immune responses in SJL/J mice
  Author(s): Katsara, M; Deraos, G; Tselios, T, et al.
  Source: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 13 Pages: 3971-3978 Published: 2008
 34. Title: A combined NMR and molecular dynamics simulation study to determine the conformational properties of agonists and antagonists against experimental autoimmune encephalomyelitis
  Author(s): Mantzourani, ED; Blokar, K; Tselios, TV, et al.
  Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 16 Issue: 5 Pages: 2171-2182 Published: 2008
 35. Title: Solid phase synthesis of a glycopeptide analogue using the acid sensitive 4-Methoxybenzhydryl bromide resin
  Author(s): Tselios, T; Kelaidonis, K; Resvani, A, et al.
  Source: PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS Volume: 15 Issue: 1 Pages: 1-5 Published: 2008
 36. Title: (Z)-tert-butyl 2-(4-amino-9H-fluoren-9-ylidene) acetate
  Author(s): Krokidis, M; Papaioannou, D; Nastopoulos, V
  Source: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Volume: 64 Pages: O1978-U4243 Published: 2008
 37. Title: Interactions of the dipeptide paralysin beta-Ala-Tyr and the aminoacid Glu with phospholipid bilayers
  Author(s): Kyrikou, L; Benetis, NP; Chatzigeorgiou, P, et al.
  Source: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES Volume: 1778 Issue: 1 Pages: 113-124 Published: 2008
 38. Title: Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlation with classic prognostic factors and patients' outcome
  Author(s): Zolota, V; Tsamandas, AC; Aroukatos, P, et al.
  Source: NEUROPATHOLOGY Volume: 28 Issue: 1 Pages: 35-42 Published: 2008
 39. Title: In vivo evaluation and in vitro metabolism of leuprolide in mice - mass spectrometry-based biomarker measurement for efficacy and toxicity
  Author(s): Sofianos, ZD; Katsila, T; Kostomitsopoulos, N, et al.
  Source: JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 43 Issue: 10 Pages: 1381-1392 Published: 2008
 40. Title: Synthesis and molecular modelling of unsaturated exomethylene pyranonucleoside analogues with antitumor and antiviral activities
  Author(s): Agelis, G; Tzioumaki, N; Tselios, T, et al.
  Source: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 43 Issue: 7 Pages: 1366-1375 Published: 2008
 41. Title: A reinvestigation of the synthesis of arsonolipids (2,3-diacyloxypropylarsonic acids)
  Author(s): Tsivgoulis, GM; Ioannou, PV
  Source: CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS Volume: 152 Issue: 2 Pages: 113-121 Published: 2008

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.