Κουλούρη Ευσταθία

koulouri
koulouri

ΕΔΙΠ
Τηλ: (+302610) 997289 (γραφείο) 997157 (εργαστήριο)
e-mail:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://aphnrl.chem.upatras.gr/

Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 09:00-11:00, Παρασκευή 09:00-11:00 (στο Εργαστήριο)