Πούλος Κωνσταντίνος

Poulos C.
Poulos C.

Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997172
Fax: (+302610) 997172
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/poulos

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Κωνσταντίνος Πούλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Το 1970 έλαβε το πτυχίο του Χημικού από το Τμήμα Χημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1972 ξενίνησεμεταπτυχιακέςσπουδέςστο Department of Chemistry University οf Manchester Institute of Science and Technology καιτο 1976 έλαβετοΔιδακτορικότουΔίπλωμα (Ph.D). Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1977, ως επιμελητής στην έδρα της Οργανικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στη συνέχεια εξελίχθηκε μέσω όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων και το 1996 εξελέγη Καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών όπου διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι σήμερα.
Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων και Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης από το 2000 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Σπουδαστηρίου Διεπιστημονικού Σχεδιασμού της Διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της Royal Society of Chemistry (Chartered Chemist, Fellow of the Royal Society of Chemistry).


Διδασκόμενα Μαθήματα

 1. Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία/Μηχανισμοί αντιδράσεων.
 2. Πειραματική Οργανική Χημεία ΙΙ.
 3. Οργανικά Βιομηχανικά Προϊόντα.
 4. Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας και σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που συμμετέχει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Σε όλα τα παραπάνω μαθήματα έχουν ενσωματωθεί παραδείγματα Πράσινης Χημείας.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων βιολογικώς δραστικών πεπτιδίων (ταχυκινίνες θηλαστικών, νευροπεπτίδια εντόμων) και μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μη-οπιοειδών φαρμάκων για τον πόνο και φιλικών προς το περιβάλλον εντομοκτόνων που θα συμβάλλουν σε μία βιώσιμη γεωργία.
 2. Απομόνωση και χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

  Για τις παραπάνω μελέτες ο Κωνσταντίνος Πούλος συνεργάστηκε με τον Καθηγητή R.Ramage, Head of Chemistry Departments των University of Manchester Institute of Science and Technologyκαι του University of Edinburgh, με το Neuropharmacology Department της Glaxo Αγγλίας, τον Dr. Paolo Rovero (Intituto di Mutagenesi & Differenziamento, Pisa, Italy) και Dr.C.A.Maggi (A.Menarini Pharmaceuticals, Pharmacology Dept., Florence, Italy), με τον Καθηγητή Βιολογίας Graham Goldsworthy (Birkbeck College, University of London), με τον Καθηγητή Arnold De Loof (Zoological Institute of Katholieke Universiteit of Leuven, Belgium), και με τον Δρ. Β.Ντουρτόγλου (ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. , Αθήνα)

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Mathematical modelling of insect neuropeptide potencies. Are quantitatively predictide models possible?
  M. J. Lee, S. de Jong, G. Gade, C. Poulos and G. J. Goldsworthy Insect Biochemistry and Molecular Biology 30, 899-907 (2000).
 • W. Zhu, A. Vandingenen, R. Huybrechts, G. Baggerman, A. De Loof, C.P. Poulos, A. Velentza and M. Breuer.
  Insect Biochemistry and Molecular Biology 31:87-95 (2001).
 • Pyrokinin neuropeptides in a crustacean: Isolation and identification in the white shrimp Penaeus vannamei.
  P. Torfs, J. Nieto, A. Certiaens, D.Boon, G. Baggerman, C.Poulos, E. Waelkens, R. Derua, J. Calderon, A. De loof and L.
  Schoofs Eur. J. Biochem. 268, 149-154 (2001).
 • Quick regiospecific analysis of fatty acids in triacylglycerols with GC using 1,3-specific lipase in butanol.
  T. Dourtoglou, E. Stefanou, S. Lalas, V. Dourtoglou and C.Poulos
  Analyst 126, 1032-1036 (2001).
 • Proteolytic break down of the Neb-trypsin modulating oostatic factor (Neb-TMOF) in the hemolymph of different insevts and its gut epithelial transport.
  W. Zhu, A. Vandingenen, R. Huybrechts, T. Vercammen, G. Baggerman , A. De Loof, C.P. Poulos, A. Velentza and M. Breuer.
  Journal of Insect Physiology 47, 1235-1242 (2001).
 • New insights in Adipokinetic Hormone (AKH) precursor processing in locusta migratoria obtained by capillary liquid chromatography-tadem mass spectroscopy.
  G. Baggerman, J. Huybrechts, K. Hens, L. Harthoom, D. Van der Hors, C.Poulos, A. De loof and L. Schoofs
  Peptides 23, 635-644 (2002).
 • Activity of crustacean myotropic neuropeptdes on the oviduct and hindgut of the crayfish Astacus leptodactylus.
  P.Torfs, R.J.Nachman, C.Poulos, A. De Loof and L. Schoofs
  Invertebrate Reproduction & Development 41(1-3), 137-142 (2002).
 • Structural elucidation and conformational properties of the toxin paralysin β-Ala-Tyr.
  I.Kyrikou, S.G. Grdadolnik, M.Tatari, C.Poulos and Th.Mavromoustakos.
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 31(4), 713-721 (2003).
 • Detection of olive oil adulteration using principal component analysis applied on total and region FA content.
  V.G. Dourtoglou, Th. Dourtoglou, A. Antonopoulos, E. Stefanou, S. Lalas and C.Poulos,
  Journal of the American oil Chemist's Society, 23(4), 635-644 (2003).
 • The synthesis of an analogue of the locust CRF-like diuretic peptide and the biological activities of this and some C-terminal fragments.
  G.J.Goldsworthy, J.S. Chung, M.S.J. Simmonds, M. Tatari, S. Varouni and C.P. Poulos,
  Peptides, 24(10), 1607-1613 (2003).