Ματραλής Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 996004

Fax: (+302610) 997118

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/matralis